1. وحید حسینی , محمود شریعتی , مسعود مهدی زاده رخی , رفتارفروریزش وجذب انرژی پوسته های مخروطی ونیمکروی درمعرض ضربه بادرنظرگرفتن مدلهای آسیب مختلف , مهندسی مکانیک مدرس , دوره ( ۲۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۹/۰۲, صفحه ۱۶۱۱-۱۶۲۳
 2. سیدمهدی حسینی فراش , جلیل رضائی پژند , محمود شریعتی , سیدمحمدعلی امین یزدی , بررسی اثر افزودن نانولوله کربنی درون ماده زمینه بر محدوده پایداری ایروترموالاستیک صفحات کامپوزیتی دارای الیاف , مهندسی مکانیک مدرس , دوره ( ۲۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱, صفحه ۷۸۸-۷۹۶
 3. محمود شریعتی , امین صابر , کمال کلاسنگیانی , هادی گلمکانی , بررسی رفتار تناوبی پوسته های مکعبی از نوع SS316L تحت بارگذاری پیچشی خالص , علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵, صفحه ۳۳-۴۵
 4. محمود شریعتی , محمد باقر نظری , مسعود مهدی زاده , تعیین ضرایب شدت تنش در صفحات تابعی ارتوتروپیک با روش بدون المان گلرکین , دانش و فناوری هوا فضا , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱, صفحه ۴۱-۵۴
 5. شکوفه دولتی , جلیل رضائی پژند , محمود شریعتی , تحلیل عددی مودهای شکست صفحه کامپوزیتی تحت تاثیر ضربه تگرگ , مهندسی مکانیک مدرس , دوره ( ۱۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹, صفحه ۷۷-۸۶
 6. سید امین یاسینی- دانشجو , محمود شریعتی , مدلساز ی و شبیه سازی رفتار کمانشی نانو سیمهای سیلیسیم<100> و <111> با استفاده از روش مکانیک ساختاری , مدل سازی در مهندسی , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷, صفحه ۸۵-۹۳
 7. حمیدرضا قنبری , محمود شریعتی , تحلیل تجربی اثر پارامترهای جوش مقاومت نقطه ای بر رفتار کششی اتصالات فولاد دوفازی فریت-مارتنزیت به روش آماری تاگوچی , مهندسی مکانیک مدرس , دوره ( ۱۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶, صفحه ۳۴۲-۳۵۰
 8. رضا ناصری , مهران کدخدایان , محمود شریعتی , بررسی برگشت فنری تیتانیم خالص تجاری فوق ریزدانه در آزمون خمکاری سه نقطه ای , مهندسی مکانیک مدرس , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱, صفحه ۲۶۶-۲۷۶
 9. حمید ذبیحی فرزقی , محمود شریعتی , سعید حدیدی مود , تأثیر پدیده پیامد الاستیک در انباشتگی کرنش ایجاد شده ناشی از پدیده خزش و رفتار پلاستیک , مهندسی مکانیک مدرس , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸, صفحه ۹۹-۱۰۸
 10. حسام سلیمانی , رضا مسعودی نژاد , خلیل فرهنگ دوست , محمود شریعتی , شبیه سازی سه بعدی رشد ترک خستگی در ریل های راه آهن , نامه مکانیک شریف , دوره ( ۱۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۵, صفحه ۷۵-۷۹
 11. محمود شریعتی , کمال کلاسنگیانی , بهزاد جهانگیری , امین صابر , تحلیل تجربی رفتار رچتینگ و نرم شوندگی پوسته‌های جدار نازک فولادی ضدزنگ SS304L تحت بارگذاری خمش خالص تناوبی , مهندسی مکانیک مدرس , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴, صفحه ۳۲۴-۳۳۲
 12. محمود شریعتی , حمید چاوشان , حمیدرضا ایپکچی , کمال کلاسنگیانی , تحلیل تجربی رفتار رچتینگ پانل های استوانه ای فولادی ضد زنگ SS304L تحت بارگذاری متناوب مرکب و محوری , مهندسی مکانیک شریف , دوره ( ۳۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۳-۱۳
 13. سید مرتضی حسینی , محمود شریعتی , تحلیل آماری تاگوچی در طراحی آزمایشهای تجربی پوسته های کامپوزیتی به منظور جذب انرژی , مهندسی مکانیک مدرس , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷, صفحه ۳۵۲-۳۴۵
 14. رضا ناصری , محمود شریعتی , مهران کدخدایان , اثر سطح مقطع قطعه کار بر خواص مکانیکی تیتانیم خالص تجاری تولید شده به روش پرس کاری در کانال های هم مقطع , فنی مهندسی مدرس , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۱۵۷-۱۶۶
 15. محمود شریعتی , حسین یاراحمدی , کمال کلاسنگیانی , مطالعه ی تجربی رفتار نرم شوندگی پلی استال تحت بارگذاری محوری تناوبی جابجایی-کنترل , مهندسی مکانیک شریف , دوره ( ۳۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳, صفحه ۱۱۷-۱۲۵
 16. محمود شریعتی , کمال کلاسنگیانی , خلیل فرهنگ دوست , واکاوی رفتار رچتینگ و نرم شوندگی پوسته های استوانه ای فولادی یک سرگیردار تحت بارگذاری خمشی و مرکب(خمشی-پیچشی) تناوبی , مهندسی مکانیک مدرس , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۴۲-۵۰
 17. محمود شریعتی , جواد یزدان نژاد , تحلیل تجربی رفتار رچتینگ لوله پلیاستال تحت بارگذاری متناوب تک محوره و فشار داخلی , مهندسی مکانیک امیرکبیر , دوره ( ۴۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰, صفحه ۱۳-۲۱
 18. محمود شریعتی , حمید رضا ایپکچی- استاد راهنما , سعید ابوالقاسمی - دانشجو , حل تحلیلی کمانش ورق¬های مستطیلی تحت بار داخل صفحه ای غیر یکنواخت به کمک تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول , مهندسی مکانیک مدرس , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷, صفحه ۳۷-۴۶
 19. محمود شریعتی , غلامعلی فرزی , علی دادرسی , بررسی اثر اندازه ذرات پر کننده و ترکیبات مختلف آنها بر قابلیت جذب انرژی سازه های جدار نازک قوطی شکلِ ساخته شده از نانوکامپوزیت های اپوکسی/ سیلیکا , نانو مواد , دوره ( ۱۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۸۵-۹۲
 20. محمود شریعتی , محمد داورپناه , حمید چاوشان , حمیدرضا الله بخش , تحلیل تجربی و عددی کمانش و کنترل میزان جذب انرژی پوسته های با هندسه های مختلف از جنس فولاد ضد زنگ SS304L تحت بار محوری شبه استاتیکی , مهندسی مکانیک مدرس , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳, صفحه ۶۰-۶۸
 21. محمود شریعتی , حامد محرابی , تحلیل تجربی تأثیر رچتینگ بر عمر خستگی فولاد Ck45 در بارگذاری چرخه‌ای تک محوری , فنی مهندسی مدرس , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰, صفحه ۷۵-۸۳
 22. محمد باقر نظری , محمود شریعتی , محمد رضا اسلامی , بهروز حسنی , تحلیل بدون المان مواد مرکب هدفمند حاوی ترک تحت بارگذاری حرارتی , مکانیک هوافضا , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰, صفحه ۱-۱۶
 23. محمود شریعتی , کمال کلاسنگیانی , حمید چاوشان , تحلیل تجربی رفتار رچتینگ پوسته های استوانه ای فولادی ضدزنگ SS304L تحت بارگذاری مرکب و محوری تناوبی , مهندسی مکانیک مدرس , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹, صفحه ۶۹-۷۶
 24. احسان محمدی-دانشجو , محمود شریعتی , مجید میرزائی , پیشنهاد یک نمونه جدید تست خستگی به منظور بررسی رفتار رشد ترک در مخازن استوانه ای جدار ضخیم تحت فشار , مهندسی مکانیک مدرس , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۸, صفحه ۵۹-۶۸
 25. حسین میرزائی نصیرآباد , رضا کاکائی , محمود شریعتی , سید محمد اسماعیل جلالی , مطالعه آزمایشگاهی تاثیر آرایش ترک ها در رفتار شکست نمونه های سنگی تحت بارگذاری فشاری تک محوری , مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳, صفحه ۲۳-۳۴
 26. محمود شریعتی , مسعود مهدی زاده رخی , مطالعه شکست دینامیکی مواد تابعی تحت شوکهای حرارتی-مکانیکی , مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲, صفحه ۱-۱۶
 27. محمود شریعتی , حمید رضا الله بخش , تحلیل عددی و تجربی کمانش و پس کمانش پوسته های نیمه کروی فولادی , مکانیک کاربردی , دوره ( ۴۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲, صفحه ۳۷-۴۸
 28. محمود شریعتی , حمیدرضا الله بخشی , تعیین استحکام نهایی کمانش پوسته های جدار نازک فولادی با هندسه نیمه کروی تحت شرایط مختلف بارگذاری به روش تجربی و عددی , شریف , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۰, صفحه ۵۳-۶۷
 29. محمود شریعتی , مسعود مهدی زاده رخی , مطالعه تجربی و عددی کمانش پوسته های استوانه ای فولادی با گشودگی های مختلف , دانش و فناوری هوا فضا , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۷, صفحه ۶۲-۷۰
 30. محمود شریعتی , مسعود مهدی زاده رخی , مطالعه تجربی و عددی کمانش پوسته های استوانه ای فولادی با گشودگی شبه بیضوی تحت بار فشاری محوری , مهندسی مکانیک امیرکبیر , دوره ( ۴۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸, صفحه ۱-۸
 31. محمود شریعتی , محمد مجیدزاده , محمد باقر نظری , تعیین ضرایب شدت تنش در صفحات مستطیل شکل FGM حاوی ترک با استفاده از روش بدون المان گالرکین , مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز , دوره ( ۴۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶, صفحه ۵۹-۷۳
 32. حسین میرزائی نصیرآباد , محمود شریعتی , رضا خالو کاکائی , سید محمد اسماعیل جلالی , مطالعه آزمایشگاهی رشد ترک در نمونه های گچی دیسکی برزیلی ترک دار و بررسی تاثیر شیب ترک در رفتار شکست آن , مهندسی معدن , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۴, صفحه ۱۸-۲۳
 33. محمد حسن کیهانی , محمود شریعتی , محمود نوروزی , حل تحلیلی انتقال حرارت پایدار هدایتی در استوانة کامپوزیتی , فنی مهندسی مدرس , دوره ( ۳۷ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۹, صفحه ۱۳۵-۱۵۱
 34. محمود شریعتی , مسعود مهدی زاده رخی , کمانش پوسته های استوانه ای با گشودگی شبه بیضوی تحت فشار محوری , دانشکده فنی دانشگاه تهران , دوره ( ۴۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۲, صفحه ۵۱-۶۳
 35. محمود شریعتی , بررسی تجربی رفتار رشد ترک و طول عمر خستگی نمونه های متقارن U شکل , فنی مهندسی مدرس , دوره ( ۳۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۵, صفحه ۹۹-۱۱۵
 36. محمود نوروزی , محمود شریعتی , محمد حسن کیهانی , بهینه سازی زاویه فشار و تنش هرتزین در بادامکهای دیسکی مختلف با انواع پیروهای رفت و بر گشتی , فنی مهندسی مدرس , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۶, صفحه ۱۱۵-۱۳۱
 37. محمود شریعتی , محمد جواد مغربی , جعفری تلوکلائی , بررسی تمرکز تنش با استفاده از روش آنالیز ابعادی خود مشابهی , علوم و فنون دانشگاه صنعتی شاهرود , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۵/۱۲, صفحه ۲۷-۴۴
 38. محمود شریعتی , محمد حسن کیهانی , ایمان شالچیان تبریزی , بررسی اثر زوایای لمینا بر پارامترهای طراحی یک مخزن تحت فشار چهار لایه کامپوزیتی , علوم و فنون دانشگاه صنعتی شاهرود , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۵/۱۱, صفحه ۱۹-۲۶
 39. محمود شریعتی , قره ویسی علی اکبر , بررسی تغییر ابعاد فنرهای فشاری مارپیچ درحین فرایند تولید توسط شبکه عصبی , علوم و فنون دانشگاه صنعتی شاهرود , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۳/۰۹, صفحه ۱-۹
 40. محمود شریعتی , نکاتی تازه در باره پدیده بسته ماندن ترک خستگی , علوم و فنون دانشگاه صنعتی شاهرود , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۲/۰۹, صفحه ۵۳-۷۲
 41. محمود شریعتی , مجید میرزائی , یک رابطه جدیدی برای تحلیل و ارزیابی بار کلوژر ترک خستگی : مطالعه تحلیلی و تجربی , دانشکده فنی دانشگاه تهران , دوره ( ۳۳ ) , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹, صفحه ۸۷-۹۵